REJESTR PRZEJŚCIOWY I DOCELOWY

Mechanizm przewiduje okres przejściowy, podczas którego będą zbierane dane i prowadzone analizy, a następnie okres docelowy, w którym pełna implementacja CBAM będzie obowiązkowa.

W trakcie fazy przejściowej, obejmującej okres od 1 października 2023 do 31 grudnia 2025, importerzy oraz ich przedstawiciele, tacy jak pośrednicy celni działający w ich imieniu (zwani „zgłaszającymi objętymi obowiązkiem sprawozdawczym”), są zobowiązani do spełnienia pewnych wymagań sprawozdawczych związanych z mechanizmem CBAM. Podczas tej fazy nie są wymagane płatności ani dostosowania finansowe w celu rozliczenia emisji.

Obowiązki w okresie przejściowym CBAM:

Podczas fazy przejściowej mechanizmu CBAM, głównym obowiązkiem jest złożenie tzw. raportu CBAM. Nie jest wymagane uzyskanie specjalnego statusu do importu towarów objętych CBAM, ani rozliczanie wielkości emisji za pomocą certyfikatów CBAM. Te wymagania będą wprowadzane stopniowo, począwszy od 1 stycznia 2026 roku.

Podmioty objęte obowiązkami sprawozdawczymi:

Obowiązek złożenia raportu CBAM w okresie przejściowym dotyczy importera lub pośredniego przedstawiciela celnego, w zależności od lokalizacji siedziby importera i realizacji procedur celnych. Importerzy lub pośrednicy celni są odpowiedzialni za zgłoszenie importu towarów, przy czym obowiązki sprawozdawcze zależą od konkretnego przypadku.

Zasady raportowania:

Raporty CBAM są składane za każdy kwartał kalendarzowy, a ich termin składania to jeden miesiąc po zakończeniu danego kwartału. Możliwa jest modyfikacja złożonego sprawozdania do dwóch miesięcy po zakończeniu kwartału. W okresie przejściowym przewidziano także możliwość przedłużenia terminu na korektę raportu.

Okres (kwartał), w którym
towary trafiły na obszar celny Unii Europejskiej
Termin złożenia sprawozdania CBAM
01.10.2023 – 31.12.2023do 29.02.2024
01.01.2024 – 31.03.2024do 30.04.2024
01.04.2024 – 31.06.2024do 31.07.2024
01.07.2024 – 30.09.2024do 31.10.2024
01.10.2024 – 31.12.2024do 31.01.2025
01.01.2025 – 31.03.2025do 30.04.2025
01.04.2025 – 31.06.2025do 31.07.2025
01.07.2025 – 30.09.2025do 31.10.2025
01.10.2025 – 31.12.2025do 31.01.2026

Zawartość raportu CBAM:

Raport CBAM zawiera szczegółowe informacje o przywożonych towarach, takie jak specyficzne emisje bezpośrednie i pośrednie, ilość importowanych towarów, kraj pochodzenia, informacje o instalacjach produkcyjnych oraz dane dotyczące produkcji i emisji. Dla towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego, raport powinien zawierać dodatkowe informacje, takie jak ilości towarów dopuszczonych do obrotu po tej procedurze oraz odpowiadające im emisje wbudowane.

Wsparcie i wytyczne:

Komisja Europejska udostępnia wytyczne dla importerów i producentów z państw spoza UE, wyjaśniające, jak przygotować dane potrzebne do sprawozdania CBAM. Materiały pomocnicze oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są dostępne na dedykowanej stronie Komisji Europejskiej.